Menu

Sinds 2007 is er in België de wet op de medisch begeleide voortplanting. Die bepaalt onder meer de leeftijdsgrenzen voor vruchtbaarheidsbehandeling. De minimumleeftijd werd vastgelegd op 18 jaar en de maximumleeftijd verschilt volgens behandeling.  

  • vóór 48 jaar: kunstmatige inseminatie, ovulatie-inductie, terugplaatsen van de embryo 
  • vóór 46 jaar: eicelpunctie in functie van IVF 

De wet regelt ook donatie van zaad- en eicellen, de afstammingsregels bij donatie, de bewaartermijn van ingevroren zaad- en eicellen enzoverder. 

Draagmoederschap is niet in de wet opgenomen. Dat betekent niet dat het verboden is, maar wel dat er geen juridisch kader is. Dit brengt rechtsonzekerheid met zich mee voor de betrokkenen.  

Behalve de wet op de medisch begeleide voortplanting, is ook de wet op de rechten van de patiënt belangrijk voor een vruchtbaarheidsbehandeling. Die wet stelt onder meer dat een patiënt recht heeft op kwaliteitsvolle zorg. De wet op de patiëntenrechten bepaalt dat er geïnformeerde toestemming nodig is voor elke behandeling. De patiënt moet dus goed geïnformeerd zijn over de behandeling en uitdrukkelijk (vaak schriftelijk) toestemming geven.