Menu

 

Nood aan informatie: voor iedereen en over alle aspecten van het fertiliteitstraject 

Terwijl de technologie er met rasse schreden op vooruit gaat, blijft de ervaring en beleving van zo’n hoogtechnologisch fertiliteitstraject onderbelicht. Tot deze vaststelling kwam ook de vereniging van fertiliteitspatiënten, De Verdwaalde Ooievaar. In de zomer van 2022 sloegen De Maakbare Mens en De Verdwaalde Ooievaar dan ook de handen in elkaar om dit thema verder uit te diepen. Er werd een bevraging opgesteld die peilde naar de ervaringen en noden van mensen die een fertiliteitstraject doorlopen of overwegen om dat te doen. Ruim 200 personen namen deel aan deze online bevraging. 

Zowat de helft van alle respondenten die overwegen een fertiliteitstraject op te starten zegt moeilijk informatie te vinden. De websites van fertiliteitscentra bevatten vaak enkel medische informatie. Over de juridische, financiële, emotionele en sociale impact van een fertiliteitstraject is weinig betrouwbare informatie te vinden. Bovendien richten de bestaande websites van fertiliteitscentra zich vrijwel uitsluitend op heterokoppels. Holebi koppels en alleenstaande vrouwen, mannen en trans personen zijn genoodzaakt om beroep te doen op fertiliteitsgeneeskunde om hun kinderwens te vervullen, maar komen desondanks nauwelijks aan bod op informatieve websites.  

Vanuit deze vaststellingen besloot De Maakbare Mens om een nieuwe website te bouwen. Deze moet informatie bieden voor iedereen met een kinderwens. Daarbij worden controversiële thema’s zoals draagmoederschap niet uit de weg gegaan.  

Laagdrempelige en correcte informatie 

Er werd veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de website. Door te werken met vragen en antwoorden houden we de website gebruiksvriendelijk en laagdrempelig. De soms complexe informatie wordt op een heldere manier weergegeven. Bovendien wordt het informatieve gedeelte afgewisseld met getuigenissen van personen in een fertiliteitstraject. Dit verhoogt de leesbaarheid en toegankelijkheid van de website.  

Tenslotte werd ook alles in het werk gesteld om correcte informatie te voorzien. Alle vragen en antwoorden werden nagelezen door experten. Op die manier kunnen we betrouwbare informatie garanderen.  

Wie onze bronnen wil raadplegen kan dat hier

Het werk is nooit af 

Hoewel de website honderden vragen en antwoorden bevat, zijn we er vast nog een paar vergeten. Voor wie zijn vraag niet op onze website terugvindt, is er de mogelijkheid om via de website contact op te nemen. Zo kunnen we de website verder aanvullen. Tegelijk houden we zo de vinger aan de pols en houden we zicht op welke thema’s leven bij mensen met interesse in een fertiliteitstraject.  

Groter project 

Deze website is slechts een onderdeel van een groter project van De Maakbare Mens. Met een project rond fertiliteit stelt De Maakbare Mens zich tot doel de drempels voor patiënten in een fertiliteitstraject weg te werken. Die drempels bestaan in verschillende vormen.  

Zo ervaren personen in een fertiliteitstraject niet altijd de nodige steun in hun omgeving. De Maakbare Mens wil die maatschappelijke steun verbreden via sociale mediacampagnes en het creëren van podcasts rond kinderwens en fertiliteitstrajecten. Daarnaast organiseert De Maakbare Mens rondetafelgesprekken waar mensen in een fertiliteitstraject ervaringen uitwisselen en elkaar steunen.  

Andere drempels zitten eerder in de werking van de fertiliteitscentra. Samen met fertiliteitspatiënten brengt De Maakbare Mens deze drempels in kaart. Dit moet leiden tot een lijst met concrete aanbevelingen voor fertiliteitscentra om hun werking beter af te stemmen op de noden van hun patiënten.  

Tenslotte ervaren heel veel fertiliteitspatiënten moeilijkheden om hun traject te combineren met een job. De Maakbare Mens dringt dan ook aan op beleidsmaatregelen om deze combinatie te faciliteren.  

Over De Maakbare Mens 

Deze website is een initiatief van De Maakbare Mens. Als sociaal-culturele organisatie buigt De Maakbare Mens zich over nieuwe medische technologieën. Deze technologieën kunnen onze gezondheid en levenskwaliteit verbeteren. Maar tegelijk leiden ze tot nieuwe bezorgdheden, vragen en keuzes. De Maakbare Mens wil informeren over mogelijkheden en risico’s, zodat je keuzes kan maken die jou en anderen ten goede komen. We stimuleren het publieke debat over het gebruik van deze technologieën, met waarden als autonomie, solidariteit en gelijkheid als uitgangspunt. We streven naar een weloverwogen beleid in een ruimdenkende en begripvolle samenleving.  

Partners 

Deze website kwam tot stand in samenwerking met De Verdwaalde Ooievaar, deMens.nu en de Vlaamse Overheid

 

Met de steun van:

De Verdwaalde Ooievaar
deMens.nu
Vlaanderen