Menu

De kostprijs van een vruchtbaarheidstraject hangt van veel factoren af, waaronder de gekozen behandeling en de duur van het traject. De prijzen kunnen verschillen tussen de fertiliteitscentra. Sommige centra vragen een betaling vooraf, onder meer om de screening te bekostigen.  

Bij aanvang van een vruchtbaarheidstraject kan je dus best een kostenraming vragen bij je fertiliteitscentrum.  

Voor patiënten die zijn ingeschreven bij een ziekenfonds is er een tussenkomst in de kosten voor vruchtbaarheidsbehandelingen. Dat wil zeggen dat het ziekenfonds een groot deel van de kost op zich neemt en de patiënt een kleiner aandeel zelf moet betalen. Dit is het remgeld. Het remgeld kan oplopen wanneer het fertiliteitstraject lang duurt en er meerdere behandelingen nodig zijn.

  • Voor kunstmatige inseminatie bedraagt het remgeld ongeveer € 200. Wanneer de inseminatie met donorsperma gebeurt, komt daar ongeveer € 400 bovenop.
  • Voor IVF en ICSI betaalt de patiënt ongeveer € 500 remgeld.  

Bovendien worden behandelingen maar terugbetaald tot de leeftijd van 43 jaar. 

Voor IVF en ICSI is er een tussenkomst voor maximaal zes behandelingen.   

Na zes terugbetaalde behandelingen kan men nog steeds kiezen voor IVF of ICSI, maar dan zonder tussenkomst. De kost zonder tussenkomst ligt tussen de €5000 en €6000. Ook patiënten die ouder zijn dan 43 jaar, kunnen nog voor IVF of ICSI kiezen mits ze zelf de volledige kost dragen. De wettelijke leeftijdsgrens voor de pick-up van eicellen ligt op 45 jaar en de leeftijdsgrens voor terugplaatsing ligt op 47 jaar. 

Wanneer er met eiceldonatie wordt gewerkt, zijn er ook kosten verbonden aan de donatie. De vrouw die eicellen doneert krijgt hier geen vergoeding voor, maar ze hoeft zelf geen medische kosten te betalen. Het ziekenfonds zal ook hier een groot stuk van de kosten voor consultatie, medicatie en pick-up vergoeden. Het remgeld zal worden aangerekend aan de ontvanger van de eicel. De kost voor een IVF of ICSI met een donoreicel kost ongeveer €500.

Voorbeeld fertiliteitstraject heterokoppel

Stel dat jullie als heterokoppel starten met IVF met sperma van de mannelijke partner. De eerste vier cycli met IVF leiden niet tot een zwangerschap, maar bij de vijfde IVF cyclus zijn jullie zwanger!

Jullie zijn aangesloten bij een ziekenfonds, de vrouwelijke partner is jonger dan 43 jaar en de behandeling vindt plaats in een erkend fertiliteitscentrum.

Dan kost jullie volledige fertiliteitstraject ongeveer €2500 aan remgeld. 

 

Voorbeeld fertiliteitstraject alleenstaande vrouw

Stel dat je als alleenstaande vrouw beroep wil doen op een anonieme donor.

Je traject start met kunstmatige inseminatie. Na zes cycli met kunstmatige inseminatie ben je nog niet zwanger. In overleg met de fertiliteitsarts besluit je het een kans te geven met IVF.

Je wordt zwanger in je derde cyclus met IVF.

Je bent nog geen 43 jaar, aangesloten bij een ziekenfonds en je behandeling gebeurt in een erkend fertiliteitscentrum.

Dan zal je volledige fertiliteitstraject ongeveer €6300 kosten aan remgeld.