Menu

De kostprijs van een vruchtbaarheidsbehandeling bestaat uit kosten voor de consultaties, de onderzoeken en de behandeling. Voor deze drie categorieën is er een tussenkomst voorzien door de ziekenfondsen. De patiënt betaalt zelf ook een aandeel, het remgeld.  

De voorwaarden om een tussenkomst van het ziekenfonds te krijgen zijn:  

  • De behandelde vrouw moet jonger zijn dan 43 jaar  
  • De behandeling vindt plaats in een erkend fertiliteitscentrum