Menu

Ja. In tegenstelling tot vroeger, in de begindagen van de fertiliteitsgeneeskunde, is het advies vandaag duidelijk om kinderen die verwekt zijn met donorsperma daarover te vertellen.

Waarom vertellen?

  • Stel jezelf in de plaats van je kind en vraag je af of je het aanvaardbaar zou vinden als dergelijke informatie voor jou geheim zou worden gehouden door je ouders.
  • Onderschat niet hoe zwaar het kan zijn te weten dat je als ouder zoiets geheim houdt voor je kind.
  • Het risico bestaat dat je kind het op een bepaald moment te weten komt door iemand anders, door een verspreking, … Op zo’n moment kan je kind zich belogen en bedrogen voelen en dat kan jullie relatie aantasten.
  • In de meeste gevallen kunnen kinderen deze informatie een plaats geven en zorgt het niet voor problemen.

Het is begrijpelijk dat dit heel wat vragen oproept: wanneer vertel ik dit? Hoe vertel ik dit? Op deze vragen bestaan geen juiste of foute antwoorden, het is een kwestie van aanvoelen wat bij jouw kind past. Via deze link vind je wat tips.