Menu

Ja. Als je als alleenstaande vrouw kiest om je kinderwens te vervullen via een vruchtbaarheidsbehandeling moet er donorsperma worden gebruikt. Om tot een zwangerschap te komen, is een eicel nodig en sperma. Eicellen maak je als vrouw zelf aan. Voor het sperma wordt beroep gedaan op een donor. Dat kan een gekende donor zijn of een anonieme donor. 

De eerste keuze van behandeling is meestal een kunstmatige bevruchting met donorsperma. Dit is de minst ingrijpende behandeling. Lukt het na een aantal pogingen met kunstmatige bevruchting niet of zijn er onderzoeken die aantonen dat de kans op een zwangerschap met kunstmatige bevruchting klein is, dan kan er beslist worden om tot IVF over te gaan.