Menu

Er bestaan drie soorten spermadonoren.

Gekende donor 

De donor en jij kennen mekaar al persoonlijk op het moment van de donatie, de donor is bijvoorbeeld een familielid of vriend.

Anonieme donor 

De donor en jij kennen mekaar niet. Het fertiliteitscentrum zal geen informatie delen met jou, de donor of het kind waardoor je mekaar zou kunnen identificeren. Er kan wel niet-identificeerbare informatie worden gedeeld, dat is informatie op basis waarvan je niet kunt achterhalen over welke persoon het gaat.

Identificeerbare of open profiel donor 

Jij kent de donor niet en krijgt er ook geen identificeerbare informatie over, maar je kind kan op een bepaalde leeftijd wel informatie en de identiteit van de donor opvragen.

 

De Belgische wetgeving voorziet momenteel enkel gekende donatie en anonieme donatie. Een identificeerbare donor is in ons land in principe niet mogelijk. Sommige fertiliteitscentra bieden deze optie wel aan via samenwerking met fertiliteitscentra of spermabanken in landen waar identificeerbare donatie wel is toegelaten.

Er gaan steeds meer stemmen op om de Belgische wet aan te passen. Sommigen pleiten ervoor om de drie opties mogelijk te maken. Anderen ijveren voor de afschaffing van anonieme donatie. Anonieme donatie zou dan vervangen worden door open profiel donatie. Onder meer het kinderrechtencommissariaat dringt hier op aan omdat het oordeelt dat kinderen recht hebben op afstammingsinformatie. Het politieke en maatschappelijke draagvlak voor het afschaffen van donoranonimiteit groeit en zal op zeker moment tot een aanpassing van de wet leiden.  

Er is heel wat maatschappelijk debat rond de anonimiteit van donoren. In deze podcast laten verschillende experten en ervaringsdeskundigen hun licht schijnen over dit thema. 

Podcast: Is donoranonimiteit nog van deze tijd?