Menu

Volgens het burgerlijk wetboek kan een kind bij geboorte geen twee wettelijke vaders hebben.

Een kind kan maximaal twee wettelijke ouders hebben en bij geboorte wordt de geboortemoeder automatisch de wettelijke ouder. Eén van de wensvaders kan al tijdens de zwangerschap het kind erkennen als de zwangere vrouw daarin toestemt. Hij wordt zo wettelijke ouder.

De tweede wensvader kan het ouderlijk gezag verwerven via een adoptieprocedure. Daarmee verschuift het juridisch ouderschap van de geboortemoeder naar de wensvader.

Een adoptieprocedure

  • Kan pas twee maanden na de geboorte opgestart worden
  • Verloopt via de familierechtbank
  • Vereist een adoptiecursus en maatschappelijk onderzoek
  • Neemt ruim een jaar tijd in beslag