Menu

De Belgische wet op de medisch begeleide voortplanting uit 2007 bepaalt wat wel en niet is toegestaan met betrekking tot spermadonatie. 

Wie mag donor zijn?

Elke gezonde man tussen 18 en 44 jaar oud kan spermadonor zijn. Fertiliteitscentra kunnen striktere leeftijdsgrenzen hanteren. 

Gekende of anonieme donor

De Belgische wet laat twee types donoren toe: een gekende donor of een anonieme donor.

  • Bij een gekende donor kennen de donor en jij mekaar al persoonlijk op het moment van de donatie, bijvoorbeeld een familielid of vriend. De Belgische wet verbiedt handel in menselijk lichaamsmateriaal. Een gekende donor betalen voor een spermastaal is dus verboden. Een onkostenvergoeding is wel toegelaten. 
  • Bij anonieme donatie is de donor iemand die je niet kent. Het fertiliteitscentrum zorgt dan voor de donor en mag geen identificerende informatie delen. Het fertiliteitscentrum verzamelt en bewaart medische informatie over de donor. Deze medische informatie mag enkel worden doorgegeven op vraag van de ontvanger en wanneer dit in het belang is van de gezondheid van het kind. 

In sommige landen is anonieme donatie bij wet verboden. Sommige landen werken met open profiel donoren. Dit noemen we ook identificeerbare donoren. Kinderen kunnen dan vanaf een bepaalde leeftijd informatie opvragen over of contact zoeken met hun donor. Op dit ogenblik is dat in België niet mogelijk. 

Rechten en plichten van donoren

Ook de afstamming wordt door de wet geregeld. Deze wet stelt dat vanaf het moment van bevruchting met donorsperma de wensouder(s) gezien worden als de wettelijke ouder(s) van het toekomstige kind.

De spermadonor doet bij donatie van zijn sperma afstand van zijn rechten en plichten tegenover toekomstige kinderen die met zijn sperma worden verwekt. De spermadonor heeft dus geen rechten en ook geen verantwoordelijkheden tegenover het kind.

Maximum aantal donorgezinnen

De wet bepaalt dat één donor maximaal aan zes gezinnen mag doneren. Daarbij wordt niet vastgelegd hoeveel kinderen deze zes gezinnen mogen hebben.