Menu

Wat precies het effect is van bepaalde milieufactoren op de vruchtbaarheid is niet altijd even duidelijk.

Hormoonverstorende chemicaliën hebben waarschijnlijk een negatief effect op zowel de vrouwelijke als de mannelijke vruchtbaarheid. Verder onderzoek is nodig om hier met zekerheid op te antwoorden. 

Daarnaast kan luchtvervuiling, zoals een teveel aan fijn stof of schadelijke gassen, een negatief effect hebben op zowel vrouwelijke als mannelijke vruchtbaarheid.  

Blootstelling aan ioniserende straling, zoals röntgenstraling of straling uit bepaalde medische procedures kan aanleiding geven tot beschadiging van eicellen of zaadcellen. Het kan ook leiden tot een verminderde zaadproductie of een verstoorde werking van de eierstokken. 

Ook extreme omgevingstemperaturen, zoals hoge hitte of kou, kunnen de vruchtbaarheid tijdelijk beïnvloeden. Hitte kan de kwaliteit van de zaadcellen verminderen, terwijl blootstelling aan kou kan leiden tot problemen met de ovulatie bij vrouwen. 

De invloed van het gebruik van pesticiden op de vruchtbaarheid wordt eveneens onderzocht.