Menu

Overmatig alcoholgebruik heeft een negatieve invloed op de vruchtbaarheid van zowel vrouwen als mannen.

Er is momenteel geen wetenschappelijk bewijs dat matig alcoholgebruik negatieve effecten heeft. Over waar precies de grens ligt tussen matig en overmatig alcoholgebruik is nog geen overeenstemming binnen de wetenschappelijke wereld.  

Meer informatie over de invloed van levensstijl op je vruchtbaarheid vind je op www.allesovervruchtbaarheid.be