Menu

Vruchtbaarheidsproblemen in de familie betekenen niet noodzakelijk dat er ook bij jou sprake is van verminderde vruchtbaarheid. Het hangt er vanaf wat de oorzaak is van de vruchtbaarheidsproblemen.

Vruchtbaarheidsproblemen kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Heel wat van deze oorzaken zijn niet erfelijk.

Maar als de vruchtbaarheidsproblemen te wijten zijn aan een erfelijke aandoening, dan is het mogelijk dat meerdere personen in de familie hiermee te maken krijgen. Bij vrouwen wordt prematuur ovarieel falen (POF) of vervroegde menopauze soms veroorzaakt door een erfelijke aandoening. Bij mannen bestaat er een erfelijke aandoening waarbij de zaadleiders ontbreken.

Ga indien mogelijk dus na of de vruchtbaarheidsproblemen te wijten zijn aan een erfelijke aandoening. En bespreek je vragen met je huisarts, gynaecoloog of in een fertiliteitscentrum. Indien nodig kan er onderzoek gebeuren.