Menu

De kwaliteit van sperma wordt grotendeels bepaald op basis van:

  • de hoeveelheid zaadcellen in het sperma
  • de mate van beweeglijkheid van deze zaadcellen.

De kwaliteit van het sperma van een man is niet bij elke zaadlozing hetzelfde.  

Over het algemeen neemt de kwaliteit van het sperma af met de leeftijd. De zaadproductie en de zaadkwaliteit dalen geleidelijk aan. Daardoor daalt ook de vruchtbaarheid vanaf de leeftijd van 45 jaar.  

Daarnaast lijkt het dat de spermakwaliteit de laatste decennia wereldwijd is afgenomen. Wetenschappers onderzoeken de oorzaken van die dalende spermakwaliteit. Er is niet één oorzaak.

Onderzoek toont aan dat hormoonverstorende stoffen en milieuverontreiniging zoals luchtvervuiling een rol spelen.

Uit andere onderzoeken blijkt dat levensstijlfactoren zoals roken, alcohol, obesitas en ongezonde voeding de spermakwaliteit negatief beïnvloeden.