Menu

De leeftijdsgrenzen voor een fertiliteitsbehandeling liggen wettelijk vast. De minimumleeftijd is 18 jaar, de maximumleeftijd hangt af van de behandeling: 

 • tot en met 47 jaar: kunstmatige inseminatie, ovulatie-inductie, terugplaatsen van de embryo 
 • tot en met 45 jaar: eicelpunctie bij IVF 

 

De meeste onderzoeken en fertiliteitsbehandelingen worden grotendeels door het ziekenfonds vergoed. Zij hanteren deze leeftijdsgrenzen voor financiële tussenkomst:  

 • Behandeling bij kunstmatige inseminaties 
  • natuurlijke cyclus: tussenkomst tot en met 47 jaar 
  • gestimuleerde cyclus: tussenkomst tot en met 47 jaar op voorwaarde dat je de aanvraag indiende voor je 46ste.  
 • IVF 
  • zes pogingen worden grotendeels vergoed tot en met 42 jaar
  • meer dan zes pogingen of pogingen tot en met 45 jaar: geen tussenkomst door ziekenfonds 

Hoewel de wettelijke minimumleeftijd voor een fertiliteitsbehandeling 18 jaar is, hanteren veel fertiliteitscentra andere minimumleeftijden. Vooral voor wie als alleenstaande een fertiliteitsbehandeling wil, wordt vaak een minimumleeftijd van 28 of 30 jaar gehanteerd.