Menu

Een persoon met een beperking kan net als iedereen op gesprek komen in het fertiliteitscentrum. De psychologische screening zal bepalen of je al dan niet met een vruchtbaarheidsbehandeling kan starten. Beperking is op zich geen uitsluitingscriterium. Maar het is wel mogelijk dat men de impact ervan zo zwaar inschat dat de behandeling of het ouderschap moeilijk wordt.  

In dat geval kan een centrum weigeren een vruchtbaarheidsbehandeling uit te voeren.