Menu

Globaal zal de vruchtbaarheidsbehandeling hetzelfde verloop kennen als bij personen zonder handicap. Dat betekent dat een intakegesprek gevolgd wordt door medische en psychosociale screening. 

Het kan wel zijn dat een of meerdere stappen in het proces meer tijd vragen vanwege de handicap.