Menu

Een baarmoedertransplantatie is een ingrijpende chirurgische ingreep. Het is op dit ogenblik nog een experimentele behandeling waarvan ook de artsen nog niet alle risico's kennen. 

Na de ingreep moet de vrouw medicatie innemen om afstoting van de getransplanteerde baarmoeder te vermijden. Deze medicatie heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid van de vrouw op lange termijn. Om die reden wordt de baarmoeder na de zwangerschap opnieuw verwijderd.