Menu

Hoewel er ondertussen reeds enkele succesvolle zwangerschappen en geboortes plaatsvonden met getransplanteerde baarmoeders, gaat dit nog steeds om experimenteel onderzoek.

In België werden tot op heden enkel in het UZ Gent baarmoedertransplantaties uitgevoerd. Het gaat om een pilootproject waarvoor twintig vrouwen met het Mayer-RokitanskyKüster-Hauser-Syndroom werden geselecteerd. Een vrouw met deze aandoening heeft geen of een onderontwikkelde baarmoeder.

Vrouwen met een andere aandoening kunnen voorlopig nog niet geholpen worden.

Ook voor transvrouwen is een baarmoedertransplantatie momenteel nog geen optie.