Menu

Het stopzetten van een vruchtbaarheidstraject kan om verschillende redenen gebeuren. 

  • Leeftijd. Vanaf de leeftijd van 37 jaar neemt de vruchtbaarheid van de vrouw sterk af. De kansen op een geslaagd vruchtbaarheidstraject worden dus steeds kleiner. Er is ook een wettelijke leeftijdsgrens. Kunstmatige inseminatie en het terugplaatsen van een embryo mag tot en met de leeftijd van 47 jaar. Eicelpunctie in functie van IVF is toegestaan tot en met de leeftijd van 45 jaar. Na deze leeftijd komt er dus onvermijdelijk een einde aan het fertiliteitstraject.  
  • De fysieke, emotionele of financiĆ«le draagkracht van de wensouders wordt overschreden. Een fertiliteitstraject vergt veel van de vrouw in behandeling, maar ook van haar partner. Zowel fysiek als emotioneel kunnen mensen op hun grenzen botsen en besluiten het fertiliteitstraject af te ronden. Voor IVS of ICSI worden zes cycli grotendeels door het ziekenfonds vergoed. Voor veel wensouders vormen die zes cycli dan ook de grens. Sommige wensouders kiezen om door te gaan met het traject maar moeten dan zelf instaan voor de volledige kost.  
  • Advies van de behandelende arts. De arts kan aangeven dat de slaagkansen erg beperkt zijn en om die reden aanbevelen om het fertiliteitstraject stop te zetten.