Menu

Bij heel wat vruchtbaarheidsproblemen kunnen behandelingen worden geprobeerd om de kinderwens te vervullen. In veel gevallen lukt dit. Bij sommigen gaat dit vrij vlot, maar anderen leggen een traject van jaren af met opeenvolgende behandelingen. Bij sommigen lukt het niet en geraakt de kinderwens niet ingevuld.

Soms botst men op grenzen die niet overwonnen kunnen worden:

  • de vruchtbare levensfase van de vrouw is voorbij, er zijn geen bruikbare eicellen meer
  • er zijn allerlei behandelingen geprobeerd en het lukt maar niet, men weet niet altijd goed waarom het niet lukt
  • de leeftijdsgrens die de wet oplegt voor vruchtbaarheidsbehandelingen is bereikt
  • opeenvolgende vruchtbaarheidsbehandelingen kunnen lichamelijk en psychisch zwaar wegen, soms ziet een vrouw of koppel verdere behandeling niet meer zitten

In sommige gevallen kunnen alternatieven worden overwogen. Kan zwanger worden met eigen zaad- of eicellen niet, dan is beroep doen op een donatie misschien een optie. Zijn vruchtbaarheidsbehandelingen geen optie, dan is adoptie of pleegzorg misschien een idee om te onderzoeken.

Wordt de kinderwens niet vervuld? Geef jezelf dan tijd en ruimte om dit te verwerken en om het toekomstbeeld dat je voor ogen had te vervangen door een andere zinvolle toekomst.