Menu

Er is geen standaard vruchtbaarheidstraject. 

In het fertiliteitscentrum vindt eerst een intakegesprek plaats. Daarna worden onderzoeken uitgevoerd, zowel bij de vrouw als bij de man. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken, wordt een fertiliteitstraject voorgesteld. Dat is bij iedereen verschillend.  

Vaak wordt gestart met de minst ingrijpende behandeling, zoals het monitoren van de natuurlijke cyclus of het toedienen van hormonen om een eisprong te stimuleren.  

Een volgende stap kan zijn om te behandelen met kunstmatige inseminatie.  

Als dit niet leidt tot een zwangerschap wordt meestal de stap gezet naar IVF of ICSI, eventueel in combinatie met donorzaad of een donoreicel.