Menu

Mijn kinderwens was aanwezig zolang ik me kan herinneren. Maar als alleenstaande schoof ik die wens steeds voor mij uit. Tot mijn biologische klok me met de neus op de feiten drukte en ik besliste om alleenstaande mama te worden. 

Omwille van mijn leeftijd werd in het fertiliteitscentrum meteen gekozen voor ICSI.

Op dat moment was ik 42. Omwille van mijn leeftijd werd in het fertiliteitscentrum meteen gekozen voor ICSI. Hoewel ik bij elke pick-up enkele gerijpte eicellen had, liep het bij de innesteling telkens fout. Misschien waren mijn eicellen toch niet van zo’n goede kwaliteit? Na enkele pogingen stelde de fertiliteitsarts voor om het te proberen met eiceldonatie. Door mijn leeftijd was dit in België niet mogelijk. Ik kreeg het advies om mijn licht eens op te steken in Spanje. 

Ik kreeg het advies om mijn licht eens op te steken in Spanje.

Dat idee sprak mij helemaal niet aan. Een behandeling ver van huis, waarbij ik geen zicht had op de manier van werken of de kwaliteit van de zorg. Het gaf me geen veilig gevoel. Bovendien waren we toen in volle lockdown omwille van de covid pandemie en was reizen geen optie. Ik borg het idee meteen op en ging op zoek naar een andere fertiliteitsarts voor een tweede opinie. 

Dit maakte een wereld van verschil. De arts bestudeerde mijn dossier aandachtig en besloot dat eiceldonatie inderdaad een goede optie leek. Bovendien vertelde ze dat ik helemaal niet naar Spanje hoefde voor eiceldonatie. Ze gaf me de contactgegevens van een fertiliteitsarts in Vlaanderen die ook vrouwen op mijn leeftijd kon helpen met eiceldonatie. Dat bleek volkomen legaal te zijn. Mijn fertiliteitscentrum had zelf leeftijdsgrenzen opgesteld, maar die waren niet wettelijk bepaald. 

We hadden het over de betekenis van ouderschap. Over wat je als ouder wil bieden aan een kind. En over het feit dat je nooit perfecte omstandigheden voor je kind kan creëren.

Het idee werd nu concreter. Een lang gesprek met de arts veranderde mijn kijk op eiceldonatie. We hadden het over de betekenis van ouderschap. Over wat je als ouder wil bieden aan een kind. En over het feit dat je nooit perfecte omstandigheden voor je kind kan creëren. Mijn kind zal moeten leven met de realiteit dat het biologisch afkomstig is van twee donoren. Maar ook kinderen die in een andere gezinsvorm opgroeien worden met moeilijke zaken op hun weg geconfronteerd. Je kan je kinderen niet behoeden voor moeilijkheden, maar je kan ze wel steunen waar nodig. Daar wilde ik voor gaan.  

Na de eerste ICSI met de donoreicel bleek ik meteen zwanger. De zwangerschap en geboorte verliepen met de nodige moeilijkheden. Maar ondertussen is mijn zoontje anderhalf jaar en stellen we het heel goed samen.  

In mijn omgeving is niet iedereen op de hoogte van de eiceldonatie.  Ik vind het niet per sé een geheim maar ik voel ook niet de behoefte om het aan iedereen te vertellen. Ik denk alvast na over hoe ik dit onderwerp met mijn zoontje zal bespreken. Hij zal al vrij jong opmerken dat er bij ons geen papa woont. Dus het verhaal over het donorzaad komt wellicht spontaan ter sprake. Over de eiceldonatie wil ik hem ook inlichten. Ik vind het belangrijk om daarover eerlijk te zijn. Maar ik weet nog niet welke leeftijd daarvoor geschikt is.  

Ik vind het niet per sé een geheim maar ik voel ook niet de behoefte om het aan iedereen te vertellen.

Als ik terugkijk op mijn fertiliteitstraject, ben ik daar best tevreden over. Het was geen gemakkelijk traject. Zowel fysiek als emotioneel vergt het veel. Als alleenstaande vrouw word je met extra drempels geconfronteerd. Zo kon ik als alleenstaande niet in elk fertiliteitscentrum terecht. Doorheen het traject en ook na de geboorte, word je voortdurend geconfronteerd met de standaard van het heterokoppel. Alle formulieren vragen informatie over de moeder én over de vader. Terwijl we ondertussen toch weten dat veel kinderen in andere gezinsvormen opgroeien. Maar alles bij elkaar heb ik het er goed van af gebracht. Ik voel me dankbaar ten aanzien van de donoren en ten aanzien van de medische technologie die mijn zwangerschap heeft mogelijk gemaakt.  

 

Rhune is een fictieve naam, maar het verhaal is echt!