Menu

Pleegzorg is een hulpvorm voor kinderen en jongeren, die om verschillende redenen tijdelijk niet thuis kunnen of mogen wonen.

Pleeggezinnen bieden gedurende die tijd opvang en zorg.

Ze doen dat vrijwillig, maar met de steun van een dienst voor pleegzorg.

Pleegzorg kan duren tot het pleegkind weer naar huis kan of zelfstandig kan gaan wonen.

Er bestaat ook pleegzorg voor volwassenen met een handicap of en psychische kwetsbaarheid.