Menu

Ook als je vruchtbaarheidsproblemen hebt, kan je ervoor kiezen om een voorbereidingstraject voor pleegzorg te volgen.

Binnen dit traject zal de dienst voor pleegzorg peilen naar je eigen kinderwens en eventuele fertiliteitstraject. Er wordt samen bekeken of pleegzorg in je leven past en wat een goede timing is om het voorbereidingstraject te starten.

Als pleegouder neem je een kind op in je gezin en je biedt de opvoeding en dagelijkse verzorging. Vaak ontstaat er tussen pleegouders en pleegkind een warme band. Tegelijk blijven de ouders meestal een belangrijke plaats innemen in het leven van het kind en wordt er gewerkt aan gedeeld opvoederschap.

Hoewel een pleegkind soms jarenlang in een pleeggezin blijft wonen, is pleegzorg in principe tijdelijk