Menu

Ja, als lesbisch koppel kan je samen pleegouder worden. Als pleegouder neem je een kind op in je gezin en je biedt de dagelijkse verzorging. Vaak ontstaat er tussen pleegouders en pleegkind een warme band.

Tegelijk blijven de ouders meestal een belangrijke plaats innemen in het leven van het kind en wordt er gewerkt aan gedeeld opvoederschap. Hoewel een pleegkind soms jarenlang in een pleeggezin blijft wonen, is pleegzorg in principe tijdelijk.