Menu

Ja. Als pleegouder heb je recht op een kostenvergoeding.

Het bedrag varieert tussen de € 16 en € 20 per dag en hangt af van:

  • de leeftijd van het pleegkind
  • de zorgzwaarte
  • het recht op gezinsbijslag