Menu

Zowel bij pleegzorg als bij adoptie groeit een kind op in een ander gezin. Toch zijn er heel wat verschillen.

Bij adoptie wordt het adoptiekind juridisch een eigen kind en is er gewoonlijk geen contact meer met de biologische ouders. Het adoptiekind blijft voor altijd deel van het adoptiegezin en er is geen begeleiding bij de opvoeding voorzien.

In het geval van pleegzorg, blijft de band met de ouders meestal bestaan en blijft ook het ouderlijk gezag bij de ouders. Hoewel een pleegkind soms jarenlang in het pleeggezin kan blijven, is pleegzorg in principe tijdelijk. Pleegouders die een pleegkind opvangen, krijgen daarbij ondersteuning door een dienst voor pleegzorg.