Menu

Binnenlandse adoptie

Bij een binnenlandse adoptie adopteer je als adoptieouder, wonend in Vlaanderen, een kind dat in België verblijft. Jaarlijks zijn er zo’n 20 Belgische adoptabele kinderen. Tegelijk melden zich jaarlijks zo’n 150 tot 200 kandidaat-adoptie ouders. De wachttijden voor binnenlandse adoptie zijn dan ook erg lang.

België stelt vier voorwaarden aan adoptieouders voor binnenlandse adoptie:

  • minimum 25 jaar zijn
  • minstens 15 jaar ouder zijn dan het kind dat je adopteert
  • het voorbereidingsprogramma volgen en
  • geschikt verklaard worden door de familierechtbank 

Buitenlandse adoptie

Bij een buitenlandse of interlandelijke adoptie adopteer je als adoptieouder, wonend in Vlaanderen, een kind dat in het buitenland verblijft. Bij interlandelijke adoptie moet je rekening houden met eventuele bijkomende voorwaarden die de landen van herkomst stellen aan adoptieouders. Sommige landen stellen als voorwaarde dat de adoptieouders een heterokoppel vormen en/of gehuwd zijn of een bepaald minimuminkomen hebben. 

Adoptiestop  

Sinds 15 december 2023 is er geen enkele adoptiedienst voor interlandelijke adoptie meer met een erkenning. Hierdoor kunnen wensouders voorlopig geen procedure meer opstarten voor buitenlandse adoptie. Enkel de lopende dossiers worden nog begeleid.