Menu

Ja, juridisch gezien is er geen verschil tussen adoptie door een heterokoppel of door een homokoppel.

Buitenlandse adoptie ligt echter moeilijk voor homokoppels omdat sommige landen van herkomst als voorwaarde stellen dat de adoptieouders een gehuwd heterokoppel vormen.

Binnenlandse adoptie kan wel, maar de gemiddelde wachttijd ligt tussen 7 en 9 jaar.