Menu

Ja, maar niet uit elk land. Ons land heeft een aantal voorwaarden waaraan adoptieouders moeten voldoen. En ook de landen waar buitenlandse adoptiekinderen vandaan komen, stellen soms voorwaarden op. Niet alle landen laten toe dat kinderen uit hun land worden geadopteerd door een alleenstaande man.

Informatie over adoptie, verschillende vormen en de procedure is hier te vinden, bij het Steunpunt Adoptie en het Vlaams Centrum voor Adoptie.

* Sinds 15 december 2023 is er geen enkele adoptiedienst voor interlandelijke adoptie meer met een erkenning. Hierdoor kunnen wensouders voorlopig geen procedure meer opstarten voor buitenlandse adoptie. Enkel de lopende dossiers worden nog begeleid.