Menu

Ja. Volgens het personenrecht moet elk kind bij geboorte worden geregistreerd in het bevolkingsregister. Er moet een geboorteakte worden opgemaakt waarop minstens één ouder wordt geregistreerd. De eerste ouder is automatisch de geboortemoeder. Anoniem bevallen is niet mogelijk in België.

De tweede ouder is niet verplicht. Een (bewust) alleenstaande moeder kan de enige juridische ouder zijn. Een tweede ouder kan en mag ook.

  • Is de geboortemoeder getrouwd met een man, dan is haar man automatisch ook de wettige vader van het kind.  
  • Is de geboortemoeder getrouwd met een vrouw, dan is haar vrouw automatisch ook de wettige meemoeder van het kind,
  • Zijn de geboortemoeder en haar partner niet getrouwd, dan kan de partner het ouderschap krijgen via een erkenning.

Er zijn dus drie opties: een kind heeft enkel een moeder, twee moeders, of een moeder en een vader.
Willen twee mannen het juridisch ouderschap verwerven, dan kan dat enkel via een adoptie. De geboortemoeder doet dan afstand van haar juridisch ouderschap.

Een kind kan maximaal 2 juridische ouders hebben.