Menu

Dat kan op verschillende manieren.

  • Een van de wensmoeders kan via kunstmatige inseminatie of IVF zwanger worden met zaad van de wensvader
  • Een van de wensmoeders kan via seksueel contact zwanger worden van de wensvader

We gaan er van uit dat de wensvader ook de biologische vader is.

Ouderschap kan verschillende betekenissen hebben. Niet elke vorm van ouderschap kan je delen met meer dan twee personen. 

Biologisch ouderschap

Biologisch ouderschap verwijst naar de genetische link. De mensen wiens zaad- en eicellen werden gebruikt, zijn de biologische ouders. Met hen deelt het kind zijn DNA.

Sociaal ouderschap

Sociaal ouderschap betekent: wie wordt door het kind zelf ervaren als ouder? Door de omgeving? Wie neemt de zorgende rol op zich?

Je kan ervoor kiezen de zorg voor het kind te delen. Je kan een co-ouderregeling maken die voor iedereen werkt. Natuurlijk liefst met het oog op een stabiele situatie voor het kind.

Naar de buitenwereld kan je ook communiceren dat een kind meerdere ouders heeft. De verwachtingen en wensen van alle betrokkenen op elkaar afstemmen is daarbij de boodschap. In tegenstelling tot het biologische en juridische ouderschap, kan het sociaal ouderschap opgenomen worden door meer dan twee personen.

Juridisch ouderschap

Het juridisch ouderschap bepaalt de naam, afstamming- en erfenisrechten van het kind en ook het ouderlijk gezag. Enkel een juridische ouder kan:

  • het kind vertegenwoordigen, inschrijven (bvb creche, school,…)
  • instemmen met medische ingrepen bij het kind
  • naar het buitenland reizen met het kind
  • aanspraak maken op kindergeld, ouderschapsverlof, ...
  • bij scheiding of overlijden een contactregeling afdwingen, enz.

Het juridisch ouderschap uitklaren met hulp van een jurist is belangrijk. Ons burgerlijk wetboek bepaalt dat een kind maximaal 2 juridische ouders heeft

In beginsel is de geboortemoeder de juridische moeder.

De geboortemoeder is gehuwd

De echtgenote van de geboortemoeder is automatisch de 2e juridische ouder.

Is de wensvader ook de biologische vader en wil hij het juridisch ouderschap opnemen, dan zou hij een procedure ter betwisting van het meemoederschap kunnen instellen bij de familierechtbank of adopteren.

Is de wensvader niet de biologische vader en wil hij het juridisch ouderschap verwerven, dan kan dat enkel via een adoptie na de geboorte.

De geboortemoeder is niet gehuwd 

Als de geboortemoeder niet getrouwd is, bestaan er 2 opties:

  • De partner van de geboortemoeder kan al tijdens de zwangerschap het kind erkennen en wordt zo wettelijke (mee)moeder. 
  • De wensvader kan al tijdens de zwangerschap het kind erkennen en wordt zo de wettelijke vader.

In geen geval worden alle 3 de wensouders ook de juridische ouders.