Menu

Dat kan. We gaan er even van uit dat de wensmoeder diegene is die de zwangerschap draagt en van wie de eicel wordt gebruikt.

Ouderschap kan verschillende betekenissen hebben. Niet elke vorm van ouderschap kan je delen met meer dan twee personen. 

Biologisch ouderschap

Biologisch ouderschap verwijst naar de genetische link. De mensen wiens zaad- en eicellen werden gebruikt, zijn de biologische ouders. Met hen deelt het kind zijn DNA.

Sociaal ouderschap

Sociaal ouderschap betekent: wie wordt gezien als de ouder? Door het kind zelf? Door de buitenwereld? Wie neemt de zorgende rol op zich?

Je kan ervoor kiezen de zorg voor het kind te delen. Je kan een co-ouderregeling maken die voor iedereen werkt. Natuurlijk liefst met het oog op een stabiele situatie voor het kind.

Naar de buitenwereld kan je ook communiceren dat een kind meerdere ouders heeft. De verwachtingen en wensen van alle betrokkenen op elkaar af te stemmen is daar de boodschap. In tegenstelling tot het biologische en juridisch ouderschap, kan het sociaal ouderschap opgenomen worden door meer dan twee personen.

Juridisch ouderschap

Het juridisch ouderschap bepaalt de naam,  afstamming- en erfenisrechten van het kind en ook het ouderlijk gezag. Enkel een juridische ouder kan:

  • het kind vertegenwoordigen, inschrijven (bvb creche, school,…)
  • instemmen met medische ingrepen op het kind
  • naar het buitenland reizen met het kind
  • aanspraak maken op kindergeld, ouderschapsverlof, ...
  • bij scheiding of overlijden een contactregeling afdwingen, enz.

Het juridisch ouderschap uitklaren met hulp van een jurist is belangrijk. Ons burgerlijk wetboek bepaalt dat een kind maximaal 2 juridische ouders heeft

In beginsel is de geboortemoeder de juridische moeder. Een van de twee wensvaders kan al tijdens de zwangerschap het juridisch ouderschap op zich nemen door het kind te erkennen.

Willen de twee wensvaders het juridisch ouderschap op zich nemen, dan kan dit enkel na de geboorte. Er is dan een adoptieprocedure nodig waarbij de geboortemoeder het juridisch ouderschap verliest ten voordele van de wensvaders.

In geen geval worden alle 3 de wensouders ook de juridische ouders.