Menu

De kostprijs voor een vruchtbaarheidsbehandeling is niet in elk fertiliteitscentrum hetzelfde. Het is dan ook aangewezen om dit voor de start van je behandeling te vragen bij je fertiliteitscentrum. 

Er zijn verschillende kosten verbonden aan kunstmatige inseminatie. De onderzoeken, consultaties, de inseminatie zelf en eventuele hormonen worden, net als andere medische behandelingen, grotendeels betaald door het ziekenfonds. Het deel dat je zelf betaalt, het remgeld, bedraagt ongeveer € 200. 

Bij kunstmatige inseminatie met donorsperma komt daar de kost voor het sperma bovenop, dit is de grootste kost en hangt af van waar het donorsperma werd verkregen. Sommige fertiliteitscentra hebben een eigen spermabank, andere kopen sperma aan in het buitenland. Gemiddeld kost een rietje donorsperma € 400. Eén rietje bevat voldoende sperma voor één inseminatie. Hiervoor bestaat geen terugbetaling. 

Als je met een gekende donor werkt, dan betaal je ook voor de screening van deze donor.