Menu

Kunstmatige inseminatie is een vaak gebruikte en veilige vruchtbaarheidsbehandeling.

Als er gewerkt wordt met hormoonstimulatie is het mogelijk dat de hormonen bijwerkingen geven. Het gaat over bijwerkingen zoals misselijkheid, hoofdpijn, opvliegers en vermoeidheid. Hoe zwaar die bijwerkingen zijn, verschilt van vrouw tot vrouw. De ene vrouw merkt bijna niets, terwijl andere vrouwen zeggen het heel lastig te vinden. Wanneer met de inname van de hormonen wordt gestopt, verdwijnen de bijwerkingen.

In sommige gevallen kan de hormoonbehandeling leiden tot het ovarieel hyperstimulatiesyndroom. Dit wordt ook overstimulatie genoemd. Vaak voorkomende symptomen zijn een pijnlijke onderbuik, gewichtstoename, kortademigheid, maaglast, duizeligheid, braken of misselijkheid. Meestal gaan de symptomen spontaan over. Soms is een ziekenhuisopname nodig en in uitzonderlijke gevallen kan overstimulatie tot een levensbedreigende situatie leiden.   

Daarnaast is de kans op een meerlingenzwangerschap groter wanneer kunstmatige inseminatie wordt vooraf gegaan door hormoonstimulatie. Een meerlingenzwangerschap houdt een verhoogd risico in op gezondheidsproblemen voor de moeder en de kinderen.

 

 

 

 

25%

van alle tweelingen of meerlingen geboren in Vlaanderen, werd verwekt via een medisch begeleide voortplantingstechniek