Menu

Embryo’s worden standaard vijf jaar bewaard in de weefselbank van een fertiliteitscentrum. Nadien kan de termijn eventueel verlengd worden. Voor je start met een IVF-behandeling, moet je een formulier invullen waarin je aangeeft wat je met overgebleven embryo’s wil doen als de bewaartermijn is verstreken. Er zijn drie opties: 

  • Laten vernietigen 
  • Afstaan voor wetenschappelijk onderzoek 
  • Doneren aan personen of koppels in een fertiliteitstraject 

In de praktijk blijkt het echter niet zo eenvoudig om te doneren. Volgens de wet mag embryodonatie enkel anoniem gebeuren. Je mag dus niet zelf op zoek gaan naar wensouders.
Daarnaast moet het koppel dat wil doneren bijkomende medische testen ondergaan op het moment van de donatie (vijf jaar na de eigen behandeling).
Omdat dit tijdrovend is, zijn er maar weinig fertiliteitscentra in Vlaanderen die embryodonatie aanbieden.