Menu

De hormonale stimulatie die de vrouw ondergaat vooraleer eicellen kunnen worden weggenomen, kan bijwerkingen hebben. Hoe zwaar die bijwerkingen zijn, verschilt van vrouw tot vrouw. De ene vrouw geeft aan dat het wel meeviel, terwijl andere vrouwen zeggen het heel lastig te vinden.

In sommige gevallen kan de hormoonbehandeling leiden tot het ovarieel hyperstimulatiesyndroom. Vaak voorkomende symptomen zijn een pijnlijke onderbuik, gewichtstoename, kortademigheid, maaglast, duizeligheid of misselijkheid. Meestal gaan de symptomen spontaan over, maar soms is een ziekenhuisopname vereist.  

In zeldzame gevallen kan de eicelpick-up aanleiding geven tot een infectie.  

Daarnaast brengt IVF een groter risico op een meerlingenzwangerschap met zich mee, wanneer meerdere embryo’s worden teruggeplaatst. Een meerlingenzwangerschap houdt een verhoogd risico in op gezondheidsproblemen voor de moeder en de kinderen.  

25%

van alle tweelingen of meerlingen geboren in Vlaanderen, werd verwekt via een medisch begeleide voortplantingstechniek