Menu

Nadat de bevruchting plaatsvond via IVF of ICSI gaat het embryo enkele dagen in de broedstoof. Na twee tot vijf dagen kan de embryoloog de embryo's beoordelen op kwaliteit. Een embryo van goede kwaliteit kan dan worden teruggeplaatst in de baarmoeder.

Dit heet terugplaatsing of embryotransfer.

Het embryo wordt met een fijn buisje opgezogen en via de vagina in de baarmoeder gebracht. Dan is het afwachten of het embryo zal innestelen in de baarmoeder.