Menu

Vaak zijn er meer embryo’s dan er worden teruggeplaatst. Embryo’s van goede kwaliteit kunnen ingevroren worden. Zij worden bewaard voor een terugplaatsing bij een volgende poging of voor een poging voor een tweede kindje.  

De embryo’s worden afgekoeld tot -196° en bewaard in vaten met vloeibaar stikstof. Negen op de tien embryo’s overleven het invriezen. Zij kunnen op korte tijd worden ontdooid en teruggeplaatst.  

De bewaartermijn voor ingevroren embryo’s is vastgelegd op 5 jaar. Na het aflopen van die termijn is een verlenging mogelijk om medische redenen.

Als je de embryo’s zelf niet meer wil gebruiken voor terugplaatsing, kan je

  • de embryo’s schenken voor wetenschappelijk onderzoek.
  • In principe kan je de embryo’s ook doneren aan een persoon of koppel in een fertiliteitstraject. In de praktijk zien we dat er weinig fertiliteitscentra zijn die embryodonatie organiseren omdat er veel bijkomende medische en administratieve vereisten zijn.
  • de embryo’s laten vernietigen.