Menu

Het maximumaantal embryo’s dat wordt teruggeplaatst is wettelijk vastgelegd. Het aantal wordt beperkt om het risico op een meerlingzwangerschap zo klein mogelijk te houden. Een meerlingzwangerschap houdt immers risico’s in voor de gezondheid van moeder en kinderen.  

Het aantal embryo’s dat mag teruggeplaatst worden hangt af van de leeftijd van de vrouw en van het aantal vruchtbaarheidsbehandelingen dat ze al heeft ondergaan. 

 

Tot 36 jaar

Tussen 36 en 40 jaar

Vanaf 40 jaar

1ste cyclus

1 embryo

Max 2 embryo’s

Niet gelimiteerd

2de cyclus

1 embryo (tenzij van lage kwaliteit, dan 2)

Max 2 embryo’s

Niet gelimiteerd

Vanaf 3de cyclus

Max 2 embryo’s

Max 3 embryo’s

Niet gelimiteerd

 

Bij het terugplaatsen van ontdooide embryo’s mogen ongeacht de leeftijd maximum 2 embryo’s worden teruggeplaatst.  

De wet bepaalt het maximumaantal embryo’s dat mag worden teruggeplaatst, maar fertiliteitscentra kunnen zelf bepalen om minder terug te plaatsen.  De fertiliteitsarts kan ook beslissen om minder embryo’s terug te plaatsen op basis van je medische voorgeschiedenis of omdat jij daar zelf om verzoekt.