Menu

Bij ICSI wordt de eicel geïnjecteerd. Sommige eicellen overleven de injectie niet. Dit heet eicel degeneratie en komt voor bij 5% tot 19% van de eicellen die worden geïnjecteerd. Er is dus bij ICSI een risico dat enkele eicellen verloren gaan. 

Verder zijn de risico's bij ICSI zijn dezelfde als de risico's bij IVF: 

  • De hormonale stimulatie die de vrouw ondergaat vooraleer eicellen kunnen worden weggenomen, kan bijwerkingen hebben. Hoe zwaar die bijwerkingen zijn, verschilt van vrouw tot vrouw. De ene vrouw geeft aan dat het nog meeviel, terwijl andere vrouwen zeggen het heel lastig te vinden.
  • Uitzonderlijk kan de hormoonbehandeling leiden tot het ovarieel hyperstimulatiesyndroom. Vaak voorkomende symptomen zijn een pijnlijke onderbuik, gewichtstoename, kortademigheid, maaglast, duizeligheid of misselijkheid. Meestal gaan de symptomen spontaan over, maar soms is een ziekenhuisopname vereist.  
  • Uitzonderlijk kan de eicelpick-up aanleiding geven tot een infectie.  
  • Er bestaat een groter risico op een meerlingenzwangerschap wanneer meerdere embryo’s worden teruggeplaatst. Een meerlingenzwangerschap houdt een verhoogd risico in op gezondheidsproblemen voor de moeder en de kinderen.