Menu

In-vitromaturatie of IVM is een vrij nieuwe kunstmatige voortplantingstechniek waarbij onrijpe eicellen worden verzameld. De eicellen worden dan in het laboratorium in gunstige omstandigheden geplaatst zodat ze verder rijpen. Wanneer de eicellen rijp zijn kunnen ze worden bevrucht via ICSI.  

Op dit ogenblik is er maar één fertiliteitscentrum in Vlaanderen dat een behandeling met IVM aanbiedt. Dat is het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde in Jette.