Menu

Bij het invriezen van sperma moet je een zaadstaal aanleveren. Dat gebeurt door te masturberen. Er is in het fertiliteitscentrum een kamer voorzien. Als je niet ver van het fertiliteitscentrum woont, kan je ook thuis een zaadstaal aanmaken. Dan moet je het zaadstaal binnen het uur na aanmaak naar het fertiliteitscentrum brengen.  

Vóór het invriezen wordt de kwali­teit van het sperma bepaald. Daarna wordt het gemengd met een speciale vloeistof die beschadiging door in­vriezen en ontdooien zoveel mogelijk voorkomt.

Het invriezen en bewaren van sperma gebeurt in rietjes. Die worden gewaard in een tank met vloeibare stikstof.