Menu

De wettelijke bewaringstermijn van ingevroren sperma is tien jaar.
De termijn kan op uitdrukkelijk verzoek ingekort worden of juist verlengd worden.

Als je op jonge leeftijd sperma moest invriezen, bijvoorbeeld om medische reden, is de mogelijkheid om langer te bewaren belangrijk. Het fertiliteitscentrum contacteert je daarover wanneer de bewaartermijn ten einde loopt.