Menu

Je kan beslissen om je eicellen in te vriezen omdat je je kinderwens door omstandigheden nog wil uitstellen, maar de biologische klok voelt tikken. Men spreekt dan van social freezing of AGE-banking

Heel wat factoren bepalen mee of je je klaar voelt voor kinderen. De meest vruchtbare periode van een persoon valt niet noodzakelijk samen met de juiste omstandigheden waarin ze een kind wil. Personen geven verschillende redenen om het krijgen van een kind uit te stellen en eicellen in te vriezen: 

  • Ik heb de juiste partner nog niet gevonden. 
  • Ik heb wel een partner, maar de relatie is nog pril en het moment om samen aan kinderen te beginnen lijkt nog niet direct aangebroken. 
  • Ik wil eerst een stabiele thuis- of financiële situatie

Heel zelden geeft een persoon aan dat ze haar eicellen wil invriezen om voorrang te geven aan haar carrière. Het clichébeeld van de carrièrevrouw die een garantie op een toekomstig kind wil kopen, klopt dus meestal niet. Van een garantie is sowieso geen sprake, eicellen invriezen is eerder het behouden van een kans. 

Sommige personen zijn nog niet zeker of ze wel een kind willen, maar willen ook niet dat hun kans verkeken is op het moment dat ze wel die kinderwens voelen. 

Als je om wat voor reden dan ook nog niet klaar bent voor kinderen, maar je wil de mogelijkheid op een kind ook niet helemaal loslaten dan is eicellen invriezen een interessant plan B. 

Het biedt geen garantie op een kind, maar je behoudt wel een kans. Dat het mogelijk is om eicellen in te vriezen is echter geen reden om het vervullen van je kinderwens te gaan uitstellen. Plan A, op natuurlijke wijze een kind proberen te verwekken, heeft nog altijd de grootste slaagkans. 

 

Social freezing voor mannen is momenteel niet zinvol. De spermakwaliteit daalt weliswaar met het ouder worden, maar ook het proces van invriezen en ontdooien heeft impact op de kwaliteit van sperma. Een man die graag zijn vruchtbaarheid wil bewaren om op latere leeftijd een kind te krijgen, heeft dus geen voordeel aan het invriezen van zijn sperma.