Menu
  • De wettelijke maximumleeftijd voor een eicel pickup is tot en met 45 jaar.
  • De wettelijke maximumleeftijd voor terugplaatsing van het embryo in de baarmoeder is tot en met 47 jaar.

Let op: dit zijn wettelijke maximumgrenzen die elk fertiliteitscentrum moet respecteren. Binnen de wettelijke grens is elk centrum vrij striktere leeftijdsgrenzen te gebruiken. Niet alle fertiliteitscentra zullen bereid zijn tot op die leeftijd te behandelen. 

Ook de ziekenfondsen hanteren een andere leeftijdsgrens. Voor een tussenkomst in de kosten voor ICSI mag je niet ouder zijn dan 42 jaar.