Menu

Er is vanuit de Belgische ziekenfondsen geen tussenkomst voorzien voor een buitenlandse vruchtbaarheidsbehandeling. Je staat dus zelf in voor de volledige kost van de vruchtbaarheidsbehandeling.

Bovenop de de kosten van de behandeling zelf en de eventuele (verplichte) verzekeringskosten moet je ook rekening houden met de verplaatsingskosten en verblijfskosten. Voor een fertiliteitstraject zijn vaak verschillende verplaatsingen nodig, waardoor de kost kan oplopen. 
Wanneer je door een buitenlandse behandeling vaker of langer afwezig bent op het werk, is tijdelijk inkomensverlies mogelijk.