Menu

Een raming van de kosten is altijd wat koffiedik kijken, want een medisch traject is onzeker. Een lang en moeizaam fertiliteitstraject zal uiteraard meer kosten dan een onmiddellijke zwangerschap, bijvoorbeeld.

Kostenposten waarmee je rekening moet houden

  • Kosten van (vervoer naar) de screeningsgesprekken en onderzoeken
  • Kosten van juridisch advies
  • Kosten/remgelden van de fertiliteitsbehandeling, ook medicatie
  • Kosten van de zwangerschap en bevalling
  • Kosten van de adoptieprocedure

Het kan gaan van parkeerbonnetjes van medische onderzoeken in het ziekenhuis, over zwangerschapskledij, extra vervoerskosten door verminderde mobiliteit aan het einde van de zwangerschap tot compensatie van het inkomensverlies van de draagmoeder.

Financiële aspecten worden uitvoerig besproken tijdens de gesprekken voor het traject en vaak zelfs gedetailleerd vastgelegd in de draagmoederschapsverklaring.

Commercieel draagmoederschap is verboden

Belangrijk: commercieel draagmoederschap is verboden. Dat betekent dat een draagmoeder zich niet mag verrijken via de zwangerschap. De kosten voor de zwangerschap worden volledig gedragen door de wensouders.

 

 

Waarom gebruiken wij de term draagmoeder?

Lees: Draagmoeder, draagvrouw, draagouder of draagpersoon?