Menu

Ja, al kan dat niet onmiddellijk na de geboorte.

  • Als de draagmoeder niet getrouwd is, kan één van de wensvaders het kind prenataal erkennen. De andere wensvader zal een adoptieprocedure moeten doorlopen.
  • Als de draagmoeder wel getrouwd is, moeten beide wensouders adopteren.

    De adoptieprocedure kan pas worden ingezet 2 maanden na de geboorte.
    Hoewel een adoptieprocedure al gauw een jaar duurt, kunnen beide wensvaders in afwachting al de zorg voor de baby en de sociale rol als vader opnemen.
Waarom gebruiken wij de term draagmoeder?

Lees: Draagmoeder, draagvrouw, draagouder of draagpersoon?