Menu

Er is geen sluitende regel die zegt wie de draagmoeder mag of moet zijn.

Vaak is het familie (zus, nicht,…) van de wensouders. Het kan ook een vriendin zijn. Uitzonderlijk is het iemand die de wensouders “via via” kennen, bijvoorbeeld via een oproep of een kennis van een kennis. Tijdens de screening bevraagt men de relatie tussen draagmoeder (en haar eventuele partner) en de wensouders wel uitvoerig. Men wil er immers zeker van zijn dat het vertrouwen groot genoeg is en de verwachtingen of afspraken helder.

Omdat er momenteel geen wet op draagmoederschap bestaat in België, zijn de voorwaarden voor een draagmoeder niet wettelijk verankerd.

In de praktijk hanteren de fertiliteitscentra enkele voorwaarden:

  • Meerderjarig en wilsbekwaam zijn. Sommige centra hanteren een leeftijdsgrens hoger dan 18 jaar, vraag zeker na welke leeftijdsgrenzen jouw fertiliteitscentrum hanteert. 
  • Jonger zijn dan de maximale leeftijdsgrens op vruchtbaarheidsbehandeling
  • Zelf al zwanger zijn geweest
  • De eigen kinderwens voldaan hebben
  • Draagmoeder en wensouders moeten ook (samen) de psycho-sociale screening van het fertiliteitscentrum doorkomen.
Waarom gebruiken wij de term draagmoeder?

Lees: Draagmoeder, draagvrouw, draagouder of draagpersoon?